Aşagidaki ödevleri yapanlar eklerse sevinirim

Bu işin birde gelecek yılı var herkez yaptıgı ödevi eklemeye calışssın seneye nasılsa gene arayacaksınız ödevleri :))

ekleme yapmayı bilmeyenler msn yardım oktaydenizz@hotmail.com


5. sınıf Fen ve teknoloji permormans ödevi

Kar, yağmur, dolu ve bulutların oluşumunu etkinlikler üzerinde açıklama Bir kaptaki suyun ısıtılıp zamana bağlı sıcaklık değişimini gösteren bir grafik çizme. 6-7.dakikalardaki suyun sıcaklığını açıklama .Güneş enerjisinin bize nasıl ulaştığını açıklama. Yerleşim birimleri enerjilerini nerelerden sağladığını ve bu enerjilerin Güneş ile ilişkilerinin olup olmadığını açıklama. Maddelerdeki ısınma farklılıklarını ve ısı alışverişini açıklama. Petrol,doğalgaz,kömür gibi yakıtların oluşumun açıklama.Yakıtlardan elde edilen bir enerjinin başka bir enerjiye nasıl dönüştüğünü açıklama. Isının madde üzerindeki etkisini açıklama. Buharlaşan sıvılar ve yoğunlaşan su buharının nasıl etkilediğini açıklama. Kaynama,erime ve donmayı açıklama. Maddelerin ayırd edici özelliklerini açıklama. Yoğunluğu açıklama.Kütlenin yüzme ve batmadaki rolünü açıklama.


KONU: Toplumsal dayanışmanın bizler ve ülkemiz için önemini araştırarak bir rapor hazırlamanız istenmektedir. Bu araştırmada
 • Toplumsal dayanışmanın ne olduğunu
 • Birlik ve beraberliğin ülkemiz için önemini
 • Toplumsal dayanışmanın toplumsal barışa katkısının sonuçlarını araştırarak arkadaşlarımızla paylaşalım.
türkçe performans

a)Bir gazete makalesi yazma.
b)Bir oyun düzenleme,planlama,icat etme.
c)Bir metin ya da konuşmanın ana hatlarını yazma.
d)Herhangi bir şey için bir sınıflama şeması geliştirme, kategorileri açıklama ve doğruluğunu savunma.
e)“Eğer ………. Olsaydım, ne olurdu? Eğer …… olsaydı, ne yapardım? Eğer …….. olsaydı neler farklı olurdu?” tarzındaki soruları cevaplama.
f)Bir piyes yazma.
g)İki çalışmayı ( resim,müzik parçası veya oyun) karşılaştırma.
h)Bir editöre çevre sorunları hakkında bir mektup yazma.
i)Tanıdıkları bir kişinin biyografisini yazma.
j)Bir tarzdaki grafiği başka tarza dönüştürme.
k)Tüketici tercihlerine ilişkin bir oylama yapıp, sonuçları grafikle ifade etme, sonuçları tartışma.
l)Yörelerini tanıtan bir turistik broşür hazırlama.


6 sınıf ingilizce performans ödevleri


English Performance Subjects

Draw a family tree and showing relations between them using “have/has” and then writing them in a paragraph by using possessive pronouns (My mother, Ahmet’s wife, etc).
¬ Write about your family members by describing them with adjectives (hair, eyes, length, weight, etc.), their ages, and their professions (jobs) on a colourful paper.
¬ Make a poster about professions with pictures by describing what they “can/can’t” do. (At least 10 jobs)
¬ Make a refrigerator with objects in it and writing “there is/are” and “some/any” sentences on its cover.
¬Make a shopping list and make a dialogue by asking questions with “how much and how many” and answering them with “some an any
¬ Draw the flags of countries and people and writing their capital cities and where people come from and their nationalities.
¬Make a map to describe of your house or flat by stating the objects in it with have got/has got.
¬Make flashcards about the adjectives (at least 20 flashcards)
¬Make a map of their town by using real objects such as car toys, houses made of cartons or trees with coloured cartons, a train station with matchsticks, etc. and describe ********s and give directions of the map.

6.SINIF MATEMATİK DERSİ PROJE ÖDEVİ
PROJE ÖDEVİ KONUSU:SİMİT SATIŞLARI/Okul kantinindeki 30 günlük simit satışlarının belirlenip,ileriki satışlar için tahmin yürütme.Simit satış grafiğinin çizilmesi

PROJE ÖDEVİ KONUSU:SINIF İSTATİSTİKLERİ/Okulumuz 6-7-8.sınıf öğrencilerinin öncelikle kız-erkek sayılarının daha sonra tuttuğu takım,en sevdiği ders ve hangi mesleği seç mek istediklerinin belirtildiği tablo ve bu tabloya uygun grafiklerin her sınıf için ayrı ayrı çizilmesi

PROJE ÖDEVİ KONUSU:MARKETLERİ ARAŞTIRALIM/Temel gıda maddelerini(en az 5 tane) dört farklı marketteki fiyatlarının karşılaştırılması.Bunların grafik ile izah edilerek en ucuz marketin tespit edilmesi.
PROJE ÖDEVİ KONUSU:İSTATİSTİK/Türkiye süper ligindeki takımların 6 hafta boyunca puan durumlarının tablolarının çizilmesi.Her haftadaki maç sonuçlarının yazılıp haftanın maç başına düşen gol ortalamasının hesaplanması.Her haftanın averaj bakımından en iyi ve en kötü 4er takımın tespit edilmesi.

PROJE ÖDEVİ KONUSU: Alan Okulunuza bir voleybol sahası yapılacaktır. Sizden bunun için bir maliyet çıkarmanız isteniyor. Maliyeti çıkarırken şunları düşünmeniz işinizi kolaylaştırabilir.


PROJE ÖDEVİ KONUSU:CEBİR/Bilinmeyenin tarihi


Ödev Konusu : Eski Ve Yeni Ölçme Araçları/ Sizden eskiden kullanılan ama Atatürk devrimleri ile değiştirilen ölçü aletlerini karşılaştırmanız istenmektedir.
Ödev Konusu : Asal sayılar / Sizden asal sayıların oluşumu ve çeşitleri hakkında rapor ve sunum hazırlamanız istenmektedir.

Ödev Konusu : Bölünebilme kuralları


sosyal bilgiler

a)Türkiye’nin herhangi bir bölgesini ele alarak; bu bölgenin tarım ürünlerinin, tarım üretimindeki dağılımını gösteren bir grafik çizme. Bu ürünlerin ülke ekonomisindeki yerini açıklama. (Oluşturulan posteri grafiğin yanı sıra, fotoğraf, karikatür, çizim vb. görsel araçlarla zenginleştirmeli ve dağılımı etkileyen etmenlerle ilgili olarak özet bilgiler ile desteklemelisiniz.)
b)Türkiye’de yetiştirilen beş değişik tarım ürünü belirleyip, bu ürünlerin bölgelerimizdeki dağılımını gösteren bir grafik çizme. Bu ürünlerin ülke ekonomisindeki yerini açıklama. (Oluşturulan posteri grafiğin yanı sıra, fotoğraf, karikatür, çizim vb. görsel araçlarla zenginleştirmeli ve dağılımı etkileyen etmenlerle ilgili olarak özet bilgiler ile desteklemelisiniz.)
c)Türkiye’nin herhangi bir bölgesini ele alarak; bu bölgede bulunan ve çıkarılan madenlerin dağılımını gösteren bir grafik çizme. Bölgede bulunan ve çıkarılan bu madenlerin ülke ekonomisindeki yerini açıklama. (Oluşturulan posteri grafiğin yanı sıra, fotoğraf, karikatür, çizim vb. görsel araçlarla zenginleştirmeli ve konuyla ilgili olarak özet bilgiler ile desteklemelisiniz.)

7.SINIF MATEMATİK DERSİ PROJE performans ÖDEVİ

PROJE ÖDEVİ KONUSU:Ünlü Türk ve İslam matematikçileri/Ünlü Türk ve İslam matematikçilerinin yaşamları ve matematiğe kazandırdıkları ile ilgili dergi ve sunum hazırlanması.PROJE ÖDEVİ KONUSU:Tarih Şeridi/Matematik tarih şeridinin hazırlanması

PROJE ÖDEVİ KONUSU:Aile Bütçeniz/Ailenizin aylık gelirlerinin ve giderlerinin hesaplanarak,giderlerin toplam giderler içindeki paylarının yüzde olarak hesaplanması.Bunun daire,çizgi ve sütun grafiği şeklinde çizilmesi


PROJE ÖDEVİ KONUSU:Amiral battı/Amiral battı oyununun koordinat sistemi ile ilişkisinin sınıf içerisinde sunumu


PROJE ÖDEVİ KONUSU:Üçgenler ve Dörtgenler/Üçgen ve dörtgen çeşitlerinin çubuklar ile(çıta) pano üzerinde hazırlanması.


PROJE ÖDEVİ KONUSU:Arılar ve Hayvanlardaki matematiksel beceriler/Peteklerin hangi geometrik şekle benzediklerinin ve bu şeklin sağladığı avantajların araştırılması.Arı dışında geometrik şekiller oluşturan hayvanların araştırılması


PROJE ÖDEVİ KONUSU:Binalar ve Geometri/Okul maketinin yapılması ve hangi geometrik şekillerin kullanıldığının açıklanması.

PROJE ÖDEVİ KONUSU:MATEMATİK GAZETESİ


Ödev Konusu :Simetri/ Bir halı fabrikasının desen tasarım bölümünde çalışıyorsunuz. En az 3 tane Simetrik desenli bir halı tasarlamanız gerekiyor.


8.SINIF FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ I.DÖNEM
PERFORMANS ÖDEVLERİ LİSTESİ


 • Maddelerin hal değiştirmesi sırasında hangi özelliklerinin değiştiğini araştırınız.
 • Kimyasal bağları gösteren bir kavram haritası hazırlayınız.
 • Emniyet kemeri ile kovalent bağ arasındaki benzerliği anlatan bir kompozisyon yazınız.
 • Kürdan ve oyun hamuru kullanarak basit bir su molekülü modeli yapınız.
 • Elementlerden iyonik bağlı bileşiklerin nasıl oluştuğunu gösteren bir şema hazırlayınız.
 • Çevremizde gerçekleşen kimyasal tepkimelere örnekler veriniz.
 • Fiziksel ve kimyasal değişikliklerle ilgili 20 test sorusu hazırlayınız.
 • Fiziksel ve kimyasal değişimleri gösteren bir deney düzeneği hazırlayınız.
 • Kütlenin korunumu kanununu araştırınız.
 • Kimyasal tepkime çeşitleri nelerdir araştırınız.
 • Kimyasal tepkimelerin denkleştirilmesi ile ilgili 10 tane problem çözme.
 • Tepkimelerde ısı alış verişini gösteren bir deney tasarlama.
 • Asitler,bazlar ve tuzların günlük hayatta kullanım alanlarına örnekler verme.
 • Asitler , bazlar ve tuzların özelliklerini bir tablo halinde gösteriniz.
 • İndikatör nedir?Kırmızı lahanadan nasıl bir indikatör yaparız.
 • pH metrenin özelliklerini anlatan bir poster hazırlayınız.
 • Asitler, bazlar ve tuzlarla ilgili 20 tane test sorusu hazırlayınız.
 • Çevrenizde bulunan enerji kaynaklarını araştırınız.
 • Oksijen ve karbondioksit gazları tüketilmelerine rağmen günümüze kadar bitmeyiş nedenini araştırınız.
 • Bir gün içerisinde yediğiniz besinleri gruplandırarak kalori miktarlarını yazınız.
 • ATP nedir nasıl elde edilir araştırınız.
 • Canlıların solunum organlarını gösteren bir poster hazırlayınız.

matematik

PROJE ÖDEVİ KONUSU:cisimler/Sizden düzgün geometrik cisimlerin(Prizmalar,piramitler, küre…) kapalı maketlerinin hazırlanması istenmektedir.

PROJE ÖDEVİ KONUSU:Eski Sayılar/Eski uygarlıkların kullandıkları sayı ve sistemlerin araştırılması

PROJE ÖDEVİ KONUSU:Amiral battı/Amiral battı oyununun koordinat sistemi ile ilişkisinin sınıf içerisinde sunumu
PROJE ÖDEVİ KONUSU:Trigonometri Cetveli/Trigonometrik oranların tarihinin araştırılması.Bu oranların bulunuşunun izah edilmesi.Trigonometrik oranlar cetvelinden hangi alanlarda yararlanılacağının tespiti
PROJE ÖDEVİ KONUSU:Matematik ve Eviniz/Evdeki düzgün geometrik eşyaların boyutlarının ve hacimlerinin hesaplanması.Bunların ölçek kullanılarak çizilmesi
Ödev Konusu :HARFLİ İFADELER
Ödev Konusu : Özdeşlik kavramı hakkında açıklama ve örneklerin verilemesi. Önemli özdeşliklerin araştırılması ve bu özdeşliklerin bulunduğu bir tablonun hazırlanıp sınıfa sunulması.
Ödev Konusu : Çarpanlara ayırma yöntem ve tekniklerin araştırılması örneklerle sunumunun yapılması. Verilen ifadelerin en sade hale getirilmesi ile ilgili sorular ve çözümleri nin sınıfa sunulması
Ödev Konusu : Eşkenar üçgenin yükseklik,çevre ve alan formülleri ile ilgili tablo

http://www.nehirce.com